back to top

IMPRERSSUM

Impressum

Rahela Čabro glavna i odgovorna urednica
+387 30 510 261
info@tnt.ba

Alem Sinanović urednik news portala alem.s@tnt.ba 

TNT d.o.o. Travnik Ulica Gaj 18 72270 Travnik, BiH

 

Uredništvo:

Ahmed Pašalić Alem Sinanović Amra Musinović – Husić Azur Berbić Emir Varupa Esad Durmišević Hajrudin Porić Haris Dedić Rabija Grabus Rahela Čabro Ređib Sejdić Rešad Mamela

Prodaja oglasnog prostora:

Melisa Čančar-Karahodža
direktorica prodaje

+387 62 553 222
melisa@tnt.ba

Mi smo dio TNT Grupacije